وقتی غذا در حال جوشیدن است چه شباهتی با آتش فشان پیدا می کند؟

وقتی غذا در حال جوشیدن است چه شباهتی با آتش فشان پیدا می کند؟

در هنگام جوشیدن غذا همانند آتشفشان ، مواد مذاب همراه گازها و مواد جامد با فشار زیاد از دهانه ی قابلمه که شبیه دهانه ی آتشفشان است خارج می شود. اگر شعله بیشتر باشد مواد مذاب همراه گازها و مواد جامد با فشار زیادتر و در ارتفاع بالاتری از دهانه ی قابلمه خارج می شود.

/ 0 نظر / 106 بازدید